เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
260,625
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
305,625
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 13,225 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 23 มกราคม 2561

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เชียงใหม่ จัดประชุม ชี้แจงให้ความรู้เรื่องการยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวเพื่อการบริโภคของประชากรเผ่าปกาเกอะญอ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขาบ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เกษตรกร จำนวน 50 คน

26951939 2038471013054931 8595259793275095952 o 27173886 2038471009721598 1332637454390111377 o 27021922 2038508886384477 6605564640641353463 o 26910918 2038471656388200 2646141649630439896 o 27023350 2038471029721596 7239214443678932268 o 27022018 2038471926388173 1309561025339679726 o