มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 22 มกราคม 2561

เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประชุมชี้แจงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นำเสนอการดำเนินงานตามภารกิจกรมการข้าว ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

IMG 7594 IMG 7604 27265490 2052648548088757 1109068852 o IMG 7623 IMG 7638 IMG 7633 IMG 7648