เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2560

คณะผู้ตรวจประเมินศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ออกตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและตรวจรับรองข้าวGAP ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 เขตพื้นที่ในเขต อำเภอสันกำแพง และ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

25552056 2023965331172166 8271165849366435227 n 25552401 2023965004505532 6486456521640379303 n 25592107 2023964967838869 5718180214802807620 n 25550358 2023965104505522 731800802826082389 n 25550383 2023964917838874 1476046036900963434 n 25552015 2023965161172183 1475259378002683108 n