เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560

นางสาวรสริน ทรตัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทางด้านเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน นายอภิชาติ ทิพย์ชะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และคณะศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP Grain จำนวน 9 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านท่าต้นงิ้ว กลุ่มบ้านหนองผำ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง กลุ่มบ้านทรายทอง กลุ่มบ้านฉางข้าวน้อย กลุ่มบ้านหนองหอย กลุ่มบ้านล้อง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง กลุ่มบ้านป่าเบาะ กลุ่มบ้านแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง และกลุ่มบ้านศรีดอนชัย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูนเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 180 ราย

25551883 2023333667901999 4720380358270119671 n 25348522 2023333434568689 6327878449192303498 n 25508107 2023333714568661 2910365555016168130 n 25552040 2023333734568659 1121200442303549139 n 25498323 2023333491235350 6561834872447900156 n