มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฝน 60

50,000 

21 525
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฝน 60  - 20 500
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 - 21 525

หมายเหตุ : ข้าว กข-แม่โจ้ จะเริ่มมีการจำหน่าย สิ้นเดือนธันวาคม 2560

                 ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  

25299092 2019254258309940 7572328607396004727 n 25158375 2019254194976613 2664353333377862204 n 25289198 2019254044976628 856276034148280271 n