เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  

25299092 2019254258309940 7572328607396004727 n 25158375 2019254194976613 2664353333377862204 n 25289198 2019254044976628 856276034148280271 n