มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ โครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตโดยการเปรียบเทียบวิธีปลูกแบบเปียกสลับแล้งแกล้งข้าวกับวิธีปลูกปักดำ ณ พื้นที่แปลงเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น บ้านสันทราย ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ภูเขา, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ภูเขา, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี ภูเขา, ท้องฟ้า, เมฆ, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง