มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560

 นายประพจน์  พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายจรัล ใจกาศ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเปิดการสัมมนา  นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน