เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560

 นายประพจน์  พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายจรัล ใจกาศ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเปิดการสัมมนา  นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน