เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
417,550
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
346,050
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 91,975 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 บ้านต้นงิ้ว บ้านดงหลวง อ.หางดง บ้านสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด และ บ้านใหม่ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม รวมพื้นที่ 425 ไร่ 85 แปลง เกษตรกร จำนวน 37 ราย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ท้องฟ้า, เมฆ, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก, อาหาร และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เมฆ, ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ