เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
417,550
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
346,050
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 91,975 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เครา ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน