มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

583,225

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  480,425 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 275,975 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เครา ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน