มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นายทองมา มานะกุล ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานทั้งสองศูนย์ กรมการข้าว เข้าร่วมพิธี ถวายสักการะน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตร เนื่องใน " วันพระบิดา แห่งฝนหลวงประจำปี 2560 " โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่า ราชการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ สำนักงานชลประทาน ที่1 จ.เชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่กลางแจ้ง