เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
90,825
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
120,275
21
525
สันป่าตอง 1 
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 60
170,450
9.50
237.50
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 60 
203,275
9.50
237.50
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 60
13,025
9.50
237.50

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้ิองไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนและติดตามงานนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และติดตามการดำเนินการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของจังหวัดลำพูน

 ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม