มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

583,225

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  480,425 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 275,975 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้ิองไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนและติดตามงานนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และติดตามการดำเนินการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของจังหวัดลำพูน

 ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม