เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
90,825
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
120,275
21
525
สันป่าตอง 1 
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 60
170,450
9.50
237.50
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 60 
203,275
9.50
237.50
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 60
13,025
9.50
237.50

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 11/2560 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

 ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม