มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

583,225

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  480,425 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 275,975 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่นำบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 50 คน เข้ารับฟัง บรรยาย และศึกษาดูงาน กระบวน การผลิตเมล็ด พันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าว เชียงใหม่ โดยมี นางสาวศรีสกุล ทำดี หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมด้วยนางนลินี เจริญบวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่ม พัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และนายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยาย/นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 29 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สนามบาสเก็ตบอล