มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์ขยาย  ฝน 60

50,000 

21 525
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฝน 60  - 20 500
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 - 21 525

หมายเหตุ : ข้าว กข-แม่โจ้ จะเริ่มมีการจำหน่าย สิ้นเดือนธันวาคม 2560

                 ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
กิโลกรัมละ
(บาท)
กระสอบละ
(25กิโลกรัม)
สันป่าตอง 1
0
22.00
550
ปทุมธานี1
0
17.00
422
ขาวดอกมะลิ105
0
24.00
600