เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
417,550
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
346,050
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 91,975 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
กิโลกรัมละ
(บาท)
กระสอบละ
(25กิโลกรัม)
สันป่าตอง 1
0
22.00
550
ปทุมธานี1
0
17.00
422
ขาวดอกมะลิ105
0
24.00
600