จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

17-05-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

นที่ 16 พฤษภาคม 2561

17-05-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานโครงการ เข้าร่วมประชุมWeb Conference รับฟังแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยมยั่งยืน จากกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่   

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

17-05-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมงานพร้อมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

17-05-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน ครั้งที่2/2561 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน   

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

17-05-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล พ.ศ.2561(14 พ.ค.2561) ณ บริเวณหน้าอาคารควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่   

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

10-05-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

10-05-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของ 5 จังหวัด นำร่องภาคเหนือ โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   

Read more

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

10-05-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน      

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

10-05-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

Read more

วันที่ 30 เมษายน 2561

10-05-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชร์ธนวัญญ์ สมานิตย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านประกันภัย “โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค กล่าวรายงาน และ ดร.สุทธิพล...

Read more

วันที่ 27 เมษายน 2561

10-05-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่มอบหมายให้นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มูลตุ้ย เจ้าหน้าที่การเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ปี 2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลมะกอก อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน     

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

02-05-2561 Hits:36 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

Read more

วันที่ 27 เมษายน 2561

30-04-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน    

Read more

วันที่ 26-27 เมษายน 2561

27-04-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว ในโครงการการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าวเปิดและมอบนโยบาย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่    

Read more

วันที่ 27 เมษายน 2561

27-04-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว ในโครงการการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่    

Read more

วันที่ 25 เมษายน 2561

27-04-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชร์ธรวัญญ์ สมานิตย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง 61 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ในการตรวจมาตรฐานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านต้นขาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โซนการปลูกที่ 1 และ 2 พื้นที่ประมาณ 180 ไร่ พร้อมตรวจสมุดบันทึกประจำแปลง พบว่า แปลงข้าวอยู่ในระนะเริ่มสุกแก่...

Read more

วันที่ 25 เมษายน 2561

27-04-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่3 /2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา    

Read more

โครงการ Rice for Rich

27-04-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ"Rice for Rich" เปิดรับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสานฝัน..สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง ตามรายละเอียดมีดังนี้  

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

583,225

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  480,425 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 275,975 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078