kingrama10

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

13-11-2561 Hits:5 ประวัติศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์เลี้ยงน้ำจืดลำพูน

Read more

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

13-11-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และนายประพจน์ พรหมฟัง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี ให้การต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รักษาการอธิบดีกรมการข้าว ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ ) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน     

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี

13-11-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

05-11-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

Read more

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

01-11-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมห้วหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2561 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   

Read more

วันที่29 ตุลาคม 2561

01-11-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและบุคลากรของศูนย์ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่     

Read more

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

01-11-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี

01-11-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924  

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุข้าวเชียงใหม่ เรื่อ…

29-10-2561 Hits:76 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตลาด/คลังเมล็ดพันธุ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

Read more

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

25-10-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยมีนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน   

Read more

วันที่ 23 ตุลาคม 2561

25-10-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัมน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่    

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

24-10-2561 Hits:104 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตลาด/คลังเมล็ดพันธุ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562...

Read more

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบร…

22-10-2561 Hits:263 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

16-10-2561 Hits:728 ประวัติศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

12-10-2561 Hits:214 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัตืงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 - ใบสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพ -ใบสมัครเจ้าหนาที่ช่วยปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ -ใบสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทางด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ -ใบสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

04-10-2561 Hits:287 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร   ใบสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  ใบสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ  

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

23-09-2561 Hits:76 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

Read more

วันที่ 19 กันยายน 2561

22-09-2561 Hits:51 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เตรียมความพร้อมกลุ่มจาวสวนอินทรีย์ตำบลทุ่งหัวช้าง และตรวจติดตามแปลงข้าวอินทรีย์ ในการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน      

Read more

                      เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
417,550
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
346,050
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 91,975 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078