kingrama10

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี

10-04-2562 Hits:50 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924 

Read more

วันที่ 14 มกราคม 2562

15-01-2562 Hits:49 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศมข.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศมข.ลำปาง ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี กรมการข้าวในการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ แปลงใหญ่ประชารัฐสับปะรด ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง      

Read more

วันที่ 14 มกราคม 2562

15-01-2562 Hits:50 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศมข.เชียงใหม่ ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี กรมการข้าวในการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานรัช) ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน     

Read more

วันที่ 13 มกราคม 2562

15-01-2562 Hits:46 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศมข.เชียงใหม่ และนางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผอ.ศมข.ลำปาง ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี ีกรมการข้าวในการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายลักษณ์ วจนานรัช) ณ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์ กรมปศุสัตว์และร่วมงานตามรอยตำนานกาแฟแลดอกนางพญาเสือโคร่ง กรมวิชาการเกษตร พื้นที่ โครงการหลวงอินทนนท์ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่       

Read more

วันที่ 3 มกราคม 2562

15-01-2562 Hits:44 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ (กรมการข้าว) พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน          

Read more

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

15-01-2562 Hits:45 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดจุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดจุด ณ บริเวณด้านหน้าสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน     

Read more

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

15-01-2562 Hits:45 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ จำนวน 49คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีนายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย/นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่       

Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

15-01-2562 Hits:43 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน   

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

07-01-2562 Hits:47 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ชุดกำเนิดความร้อน (Heater) และหัวเผา (Burner) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

20-12-2561 Hits:64 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้

Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

13-12-2561 Hits:59 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมงานและจัดนิทรรศการ “งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561” ณ บ้านหนองสมนะ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ปี 2561                

Read more

วันที่ 8–16 ธันวาคม 2561

13-12-2561 Hits:60 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” โดยรับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน...

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี

11-12-2561 Hits:94 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

04-12-2561 Hits:69 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม/เก็บคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่      

Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

03-12-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เขตภาคเหนือตอนบน เข้าประเมินกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปากทางสะลวง อำเภอแม่ริม ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทอื่นๆ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง และเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นายจรัล ใจกาศ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   

Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

03-12-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 20 คน อาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน โดยมี นายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นวิทยากรบรรยายนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่    

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี

03-12-2561 Hits:77 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

20-11-2561 Hits:74 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read more

                      เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078