Qeen

วันที่ 19 กันยายน 2561

22-09-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เตรียมความพร้อมกลุ่มจาวสวนอินทรีย์ตำบลทุ่งหัวช้าง และตรวจติดตามแปลงข้าวอินทรีย์ ในการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน      

Read more

วันที่ 18 กันยายน 2561

22-09-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน และร่วมกับนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ตรวจติดตามสถานการณ์โรค แมลงศัตรูข้าว ณ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน            

Read more

วันที่ 17 กันยายน 2561

22-09-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด(จังหวัดลำพูน) และลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU ) ซื้อขายผลผลิตระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจรปีการผลิต 2561/62 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานและสักขีพยาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน            

Read more

วันที่ 12-14 กันยายน 2561

22-09-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่       

Read more

วันที่ 11 กันยายน 2561

21-09-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ในนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาคีภาครัฐ/เอกชน, ประธาน/คณะกรรมการนาแปลงใหญ่และผู้ประกอบการค้าข้าว จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 39 คน ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน           

Read more

เตือนภัย

10-09-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เตือนภัยโรคไหม้

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี

05-09-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่ 5 กันยายน 2561

05-09-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระศักดิ์ มูลตุ้ยเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทร์ย์รวมพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือบนและล่าง โดยมี ดร.วัวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่      

Read more

วันที่ 4-5 กันยายน 2561

05-09-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประจำปี 2561 โดยมีนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอำ จ.เพชรบุรี         

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี

05-09-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561

05-09-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ (Smart Rice Farm - SRF) Version 2 Demo รุ่นที่ 1 โดยมี นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมฟูราม่า...

Read more

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

05-09-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับเขตที่ 6 ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 จำนวน 8 จังหวัด เพื่อรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต,การตลาดและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2561/62 โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่             

Read more

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

05-09-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference เรื่องการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่อสาธิตแนะนำการใช้งานกับหน่วยงานของกรมการข้าวในส่วนภูมิภาค    

Read more

ประกาศ

27-08-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62

Read more

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

27-08-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางสาวศรีสกุล ทำดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง อาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ อาชีพดีๆที่ชาวอินทรีย์ทำได้ ให้แก่ผู้เข้าอบรมการผลิตเมล็ดอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่        

Read more

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2561

23-08-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มูลตุ้ย เจ้าหน้าโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี     

Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

23-08-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วย ทีมงานศูนย์ ฯ ร่วมโครงการเกษตรครบวงจรโคบูต้า ของบริษัทสยามโคบูต้า เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม ณ ที่ทำการกลุ่ม และแปลงนาสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรบ้านสันต้นดู่ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่        

Read more

วันที่ 21 สิงหาคม 2561

23-08-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และนางนลินี เจริญบวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ คณะทำงาน ฯ ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา        

Read more

                      เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 22 กันยายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
515,600
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
376,175
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 120,275 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078