จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

19-06-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

15-06-2561 Hits:9 การกำหนดราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียด

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

14-06-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

14-06-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำโดยนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณแนวถนนด้านหน้าสนามหญ้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่         

Read more

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษ…

14-06-2561 Hits:14 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า 200 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เอกสารแนบที่ 1  

Read more

ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อค…

14-06-2561 Hits:9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และเครื่องชั้งน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า 200 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ

Read more

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา…

14-06-2561 Hits:8 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนแบบตีนตะขาบพร้อมรถเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ

Read more

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา…

14-06-2561 Hits:8 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนแบบตีนตะขาบพร้อมรถเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ

Read more

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษ…

14-06-2561 Hits:10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า 200 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบที่ 2

Read more

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษ…

14-06-2561 Hits:8 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนแบบตีนตะขาบพร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบที่ 2

Read more

ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประ…

14-06-2561 Hits:9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ : ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ

Read more

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

07-06-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 ปี 2561 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

07-06-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางไฝทอง ลอมศรี และนายนำพา จันทร์วงศ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือเนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ และรองอธิบดีกรมการข้าวนายกฤษณะพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่          

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

04-06-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

04-06-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้การตอนรับ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของศูนย์ฯ จำนวน 55 คน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และตอบข้อชักถาม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่      

Read more

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

04-06-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เปิดจำหน่ายแล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี รับประกันคุณภาพมีจำนวนจำกัด ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 053-114078 , 089-6333154 , 064-9416924

Read more

รายการ ความสุขประเทศไทย

04-06-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

รายการ ความสุขประเทศไทย 28-5-61 ตอน..การส่งเสริมทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-10.00 น.     https://www.facebook.com/nbtchiangmai/videos/1543970525712441/UzpfSTEwMDAwNjc2MTU1OTQxMzoyMDk5NzY3NzQzNTkxOTI0/?id=100006761559413

Read more

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

04-06-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ การผลิตข้าวแบบครบวงจร โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตข้าวแบบครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน และติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่อำเภอป่าซาง แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน และแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน      

Read more

                                     มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

491,025

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  305,075 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 138,125 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078