kingrama10

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

22-01-2564 Hits:4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ราคากลาง ของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๙,๐๐๐.๐๐...

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

18-01-2564 Hits:11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าวเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕o แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑...

Read more

สายน้ำแห่งแผ่นดิน

23-11-2563 Hits:33 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ ตอนที่ 4 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน ] https://www.facebook.com/ChiangmaiRiceSeedCenter/videos/1276175436102991

Read more

พระบิดาแห่งฝนหลวง

16-11-2563 Hits:26 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่   

Read more

วีดีทัศน์พระราชประวัติ

16-11-2563 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ ตอนที่ 3 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน ] https://www.facebook.com/ChiangmaiRiceSeedCenter/videos/744801152778328

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

11-11-2563 Hits:252 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ------------------------------------------------------------ ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในตำแหน่งพนักงานภาคการผลิต พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 อัตรา นั้น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานภาคการผลิต (โรงงาน) ลำดับที่   ชื่อ –...

Read more

วีดีทัศน์

10-11-2563 Hits:28 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ ตอนที่ 2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข ] https://www.facebook.com/ChiangmaiRiceSeedCenter/videos/364628384761595

Read more

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

06-11-2563 Hits:31 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

https://www.facebook.com/ChiangmaiRiceSeedCenter/videos/834841787345303

Read more

ประชาสัมพันธ์ Facebook ของโรงเรียนจิตอาส…

06-11-2563 Hits:42 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศรับส…

30-10-2563 Hits:251 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

28-10-2563 Hits:92 ประวัติศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

https://www.facebook.com/photo?fbid=2801634226738602&set=a.1388044971430875

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่…

28-10-2563 Hits:50 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

https://www.facebook.com/photo?fbid=2801631416738883&set=a.1388044971430875

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

21-10-2563 Hits:68 รับสมัครงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

https://www.facebook.com/photo?fbid=2790058944562797&set=pcb.2790059804562711

Read more

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

14-08-2563 Hits:69 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นางสาวศรีสกุล ทำดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคเหนือ : ภาคเหนือตอนบน) ปี 2565 ของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน     

Read more

วันที่ 14​ สิงหาคม​ 2563

14-08-2563 Hits:59 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยนายวิวัฒน์​ เอื้องไพบูลย์​ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ​พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังครั้งที่​ 2้ (ประจำปีงบประมาณ ​2563) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร​ จังหวัดกำแพงเพชร      

Read more

ติดตามแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโคร…

14-08-2563 Hits:62 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายประพจน์ พรหมฟังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ สันป่าตอง1 ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการหลวงบ้านขุนก๋อง-หลวงใหม่ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน          

Read more

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

14-08-2563 Hits:65 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชลชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโถงลานน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนพรรษา        

Read more

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

11-08-2563 Hits:58 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคในการใช้งานเครื่องให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุเพื่อกำจัดแมลงด้วยคลื่นวิทยุ ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

Read more

                      เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 63
93,900
27
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 63
หมดแล้ว
26 
650 

หมายเหตุ :  จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าสินค้าจะหมด

ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เบอร์ 053-114078

                                            ขั้นตอนการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว